שימוש חורג

מהו שימוש חורג ומדוע צריך היתר לכך?

כשמו כן הוא, שימוש בנכס/שטח שלא תואם את ייעודו בפועל  או ייעודו העתידי.

שימוש חורג מחולק לשניים:

שימוש חורג מתב"ע  ושימוש חורג מהיתר.

כאשר אנחנו מבקשים להשתמש בשטח לצורך מסוים  שהתב"ע איננה מאפשרת זאת. לדוגמא, אם בתוכנית-בניין-עיר יועד שטח כלשהו למסחר, וואנחנו  מעוניינים להשתמש בשטח לצורך תעשייה, נוכל לבקש בקשה לשימוש חורג לאותו מקום ספציפי שאותו אנחנו רוצים להחריג.

במידה ויינתן היתר, יהיה תמיד מוגבל בזמן.

שימוש חורג מהיתר, לעומת זאת, מבוקש, כאשר אנחנו רוצים לעשות שימוש בשטח/נכס השונה מהקיים בהיתר, אך מאושר בתב"ע.

לדוגמא-  כאשר התב"ע אישרה מספר שימושים בשטח- מגורים, משרדים ומסחר. לאחר מכן, הוגש היתר לבניין למגורים, בעל אחת מהדירות, החליט להשמיש דירה אחת למשרד . אותו דייר יכול לבקש בקשה לשימוש חורג מהיתר- ממגורים למשרד. תוקפו של ההיתר יכול להיות מוגבל בזמן, ויכול  להתקבל לצמיתות.

 

מה חוק התכנון והבנייה אומר? האם זו עברה על החוק? ומה דינה?

 

האם כל בקשה לשימוש חורג מאושרת? ומה הסיבות העיקריות לסירוב?

היתר לשימוש חורג מתב"ע בדרך כלל אפשרי ומאושר כאשר הבקשה אינה שונה באופן מהותי מהשימושים המותרים בתב"ע (כמו לדוגמא- תעשייה ומגורים), ובעיקר כאשר השימוש החורג לא יגרום לשינוי באופי הסביבה.

בנוסף לדברים הללו, לשיקול הועדה האם לאשר או לא, וזאת בעקבות המירקם העירוני, הסביבה הקיימת והשינויים הנדרשים בעקבות השימוש החורג


טואול בניית אתרים